top of page

KALDEN HØRT OVER STOR AFSTAND

Kontrafaktiske fortællinger, 1-8

Billedbladet, 1938-1940.

Projekt under udvikling.

Analoge, digitale/generative medier. 

 

I en alternativ læsning af magasinet Billedbladet bevidnes en førkrigstid, som på flere måder kan ses som en spejling af vores samtid.

 

Selv uden kendskab til historiens gang og krigens nærhed, bibringer disse årgange af Billedbladet, -med tidens trykteknik, papirets stoflighed, billedernes tilbageholdte farvetoner, og bladets myldrende fortællinger- en stærk fornemmelse af tidsånden i slutningen af 1930’erne; en tid hvor verden, uden endnu at have erkendt det, står på tærsklen til anden verdenskrig - en tid hvor et populært medie som Billedbladet kritikløst publicerer begejstrede reportager fra marcher med strakte løftede arme, og benovede beskrivelser af samfundsudviklingen i Tyskland.

 

Af elementer fra billedmaterialet dannes med analoge og digitale indgreb, og generativ software, nye poetisk-kontrafaktiske billedudsagn, og visuelle overvejelser om billeders transitive måder at eksistere på, fiktiv autencitet og billedvalidering.

AI genererede videoportrætter føjer lag til fortællingerne og billeddannelsen.

 

Fotomontage 1-8. Billedmål indrammet, højde 45cm x var.mål.

Serien udstilledes på Den Frie nov-dec. 2022 (Decembristerne)

bottom of page