top of page

KARYATIDER - søjlebærere udført i linoleum intarsia

Nyt Sygehus Sønderjylland Aabenraa, indviet 2015 ​ Kunstprojekt i ankomsthal, Bygherre: Region Syd

Nyt Sygehus Sønderjylland

Aabenraa, indviet 2015

Kunstprojekt i ankomsthal,

Bygherre: Region Syd

Skitsekonkurrence: Statens Kunstfond, 2012

fotos:

Dorte Krogh & AMR

INTARSIA

Afbildninger i teknikken 'linoleum intarsia',  af 23 medarbejdere og brugere fra sygehusets lokalområde. Projektets deltagere er udvalgt blandt et stort antal besøgende, som lod sig fotografere ved et åbent-hus-på byggepladsen arrangement i 2013.

På basis af fotografierne udførtes portrætterne som linoleum-intarsier, som monteredes på ankomsthallens søjler. 

Gulvbelægningen er en integreret del af den totale udsmykning af rummet.

INTERVIEW

 

og Artikel om projektet og om at arbejde med kunst i det offentlige rum: Billedkunstneren nr.1, 2015

Af Monica Madsen

AM Ruge:

'Jeg ser gruppen af figurer som  en metafor for det nødvendige fællesskab, der findes omkring et sygehus i et demokratisk samfund. Vi er alle både brugere og ejere af vores store institutioner. Derfor skal vi føle os genkendt og repræsenteret når vi bevæger os indenfor. På den måde fungerer figurerne også som en slags værter. De spejler de mange forskellige mennesker, der kommer og går, og de bevidner venligt den særlige fortælling, som hver enkelt besøgende medbringer.'

LEGAT 

 

Motivering, Klara Karolines Fond Stiftet af Aase & Poul Gernes

 

'Ane Mette Ruge (f. 1955) modtager et hæderslegat fra Aase & Poul Gernes som påskønnelse af den vellykkede farvesætning og udsmykning på Sygehus Sønderjylland, hvor hun genopliver og nyfortolker det antikke Grækenlands karyatider (søjlebærere) i et ydmygt — og indenfor udsmykningskunsten utraditionelt — materiale som linoleum.

 

Ane Mette Ruge benytter her moderne teknologi til at skabe portrætter i linoleum af personer, der har en faktisk og øjeblikkelig relation til stedet, men som på sigt vil antage form af arketyper.

Også for Poul Gernes var linoleum et potent materiale, som i Ruges udsmykning genoplives og bibringes fornyet relevans — med mennesket i centrum.'

Hospitalsvært Lone Lund om 'Karyatider'.

INTERVIEW

'I processen har det været spændende at være en lille del del af den store maskine, som et moderne sygehus er. En del af rummene er  både opholdssted og arbejdsrum med mange forskellige funktioner og bevægelser.

Fordi det er så komplekst, har jeg valgt et enkelt udtryk uden dobbelte betydninger. En installation som denne er først komplet når rummet indtages af  mennesker og aktivitet. Det kræver  at værket balancerer hårfint mellem nærvær og ikke at være påtrængende. I et sygehus har man også behov for ro og  for at finde ud af, hvor man skal hen.'

-Interview i kunsten.nu: 

Søjlebærere i linoleum

Af Christian Handberg

-Uddrag af undersøgelse  ved sociolog Anette Steenslund, af kunstprojekter på hospitaler, udført i anledning af udstillingen Hvad gør kunst på hospitaler? KØS, 2017.

http://koes.dk/udstillinger/aktuelle/samtidskunst-paa-hospitaler

Nyt Sygehus Sønderjylland Aabenraa, indviet 2015 ​ Kunstprojekt i ankomsthal, Bygherre: Region Syd
13_Portræt_Jeppe.jpg

Værkerne 'Susanne' og 'Jeppe' er 2018 erhvervet til den permanente samling på KØS

PROCES

klik for større formater.

Foto: Dorte krogh og Ane Mette Ruge

bottom of page