top of page
​ Nyt Akutsygehus, Bispebjerg 2016 ​ Uddrag af skitseforslag til konkurrence, 2016 ​

BISPEBJERG

Nyt Akutsygehus, Bispebjerg

2016

Uddrag af skitseforslag til konkurrence, 2016

VANDRENDE SKÆRME

Martin Nyrop og Edvard Glæsels grundplan for haveanlæg, bearbejdet til udskårne skærme, der kontinuerligt og automatisk, eller bevæger sig langs glaspartier mod indre gårdrum. 

​ Nyt Akutsygehus, Bispebjerg 2016 ​ Uddrag af skitseforslag til konkurrence, 2016 ​
​ Nyt Akutsygehus, Bispebjerg 2016 ​ Uddrag af skitseforslag til konkurrence, 2016 ​

GRUNDELEMENT:

HAVEPLANEN SOM METAFOR OG FORM

 

Den gamle have som grobund for kunstprojektet:

 

Forslagets overordnede ide er inspireret af den helhedstænkning som Edvard Glæsel og Martin Nyrops fælles haveplan er udtryk for. Grundplanens stramme og klassiske struktur giver overskuelighed og samtidig plads til variation i havernes enkelte sektioner.

Haveplanen og dens egenskaber spejles i alle elementer af kunstprojektet, idet et eller flere udsnit af Glæsels oprindelige tegning over haven i forskellige materialer og udformninger inddrages og  danner grobund for ny rumdannelse. 

 

Som haven skal også hospitalets ankomst-og vandre områder tilgodese gæstens naturlige behov for overskuelighed. Og ligesom der i havens forskellige sektioner, med variationer i beplantningen, er draget omsorg for, at patienten og gæsten med lethed kan finde vej, således er der også i de fælles områder inde i hospitalet behov for variation i de respektive funktionsopdelte zoner.

 

'Selv om hvert haverum synes symmetrisk beplantet omkring midteraksen, er alle haverum i detaljen udformet så forskelligt, at man aldrig burde føle sig i tvivl om hvor man befandt sig.'

(fra Det Danske Haveselskabs beskrivelse af haven på Bispebjerg).

 

 

VANDRENDE SKÆRME I GLASKORRIDORER

Have-grundmotivet udføres som et antal store skærme, der monterets på udvendig side af loopet's glaspartier.

Skærmene er dynamiske og bevæger sig - næsten umærkeligt - i en kontinuerlig indbyrdes koreografi langs glaspartiernes yderside. De er placeret i individuelle spor, og vil kunne passere og periodisk overlappe hianden hvorved nye mønstre opstår for betragteren.

 

Den besøgende der vandrer den ene eller den anden vej i loopet, vil kunne opleve at blive henholdsvis mødt eller ledsaget af de langsomt vandrende mønstre. 

Installationen vil bidrage til at skabe en oplevelse af det totale loop-forløb som et rum i evig, rolig bevægelse. De bevægende paneler vil fungere som adspredende fokuspunkter for den ventende, og skabe midlertidige skærmende skyggefelter i et ellers lysfyldt rum. 

 

I overensstemmelse med grundprincippet om symmetri med variation har skærmene forskellig udførelse og egenskaber, - der er en form for kodering i forhold til de zoner i loopet, som de befinder sig i, og de vil medvirke til at skabe overblik og facilitere den rumlige orientering. Der gengives evt. forskellige udsnit af haveplanerne. Nogle skærme kan have indlagte gennemlysbare farveflader i nogle felter, eller det foranliggende glasparti kan være transparent indfarvet, hvorved farvede mønstre med filtrerer sollyset og projiceres  på gulv og vægflader i loopet.

​ Nyt Akutsygehus, Bispebjerg 2016 ​ Uddrag af skitseforslag til konkurrence, 2016 ​
​ Nyt Akutsygehus, Bispebjerg 2016 ​ Uddrag af skitseforslag til konkurrence, 2016 ​

INTARSIA

Historiske fotografier  og arkitektoniske detaljer fra det oprindelige Bispebjerg hospital danner udgangspunkt for store intarsier der rumintegreret beklæder vægflader i vandreområderne.

​ Nyt Akutsygehus, Bispebjerg 2016 ​ Uddrag af skitseforslag til konkurrence, 2016 ​
​ Nyt Akutsygehus, Bispebjerg 2016 ​ Uddrag af skitseforslag til konkurrence, 2016 ​
​ Nyt Akutsygehus, Bispebjerg 2016 ​ Uddrag af skitseforslag til konkurrence, 2016 ​
​ Nyt Akutsygehus, Bispebjerg 2016 ​ Uddrag af skitseforslag til konkurrence, 2016 ​
​ Nyt Akutsygehus, Bispebjerg 2016 ​ Uddrag af skitseforslag til konkurrence, 2016 ​
​ Nyt Akutsygehus, Bispebjerg 2016 ​ Uddrag af skitseforslag til konkurrence, 2016 ​
bottom of page