top of page

BOFÆLLESSKAB

Huskunstner, 2012

Bofællesskab, Lyngby-Taarbæk kommune

Nybygget bofællesskab 

For KAB og Lyngby Boligselskab, 2012

 

 

Beboergruppen forberedte sig på at skulle flytte sammen i et nybygget og nyetableret bofællesskab i Lyngby. 

I samarbejde med medarbejdere blev der udviklet et projekt, som havde til formål at bidrage til at skabe en fællesskabsfølelse blandt de ti nye beboere, som ikke forud kendte hinanden.

 

I et års tid både før og efter indflytning mødtes jeg jævnligt med gruppen, og vi besluttede i løbende dialog hvilke kunstneriske indgreb og små og store projekter, der ville kunne støtte processen:

1: Fotogalleri i fællesrum, som dokumenterer gruppens fælles historie ved hjælp af fotografier, taget af medarbejdere  i løbet af den første del af processen, hvor de kommende beboere introduceres til tegninger og byggeplaner. Jeg deltager i og dokumenterer gruppens første møder, første spadestik, rejsegilde, og indvielse, og festlig fernisering ved galleriets indvielse.

2: Visuel identitet. Låger på teknikskabe som passende findes ved hver af de ti boliger indgangsdøre, forsynes med motiver, baseret på den enkelte beboers ønske til en præsentation af sig selv. Hver beboer vælger en genstand, som danner udgangspunkt for en slags personlig billedsøjle.

3: Skuffeprojekt. Fælleskøkkenets  langstrakte skabs og-skuffeelement er kilde til daglig frustration, fordi det er vanskeligt at huske hvad der  er i de enkelteb skuffer. Vi rydder pænt op i skuffer og skabe, og forsiderne forsynes med illustrationer af indholdet.

4: Skærming. De meget store glasflader i det ellers nye og indbydende byggeri skaber utryghed, som forstærkes af at unge mennesker fra en nærliggende uddannelsesinstitution færdes tæt forbi huset. Der savnes forståelse hos forbipasserende for at huset er et privat hjem, og man føler sig udsat for indiskret indkig. I samarbejde med medarbejdere udarbejdes og placeres et grafisk foliemotiv, der fungerer som en skærmende visuel membran og afgrænsning af den private zone.

 

 

* Alle fotos på siden vises efter aftale med de afbildede beboere og medarbejdere.

Huskunstner, 2012 Bofællesskab, Lyngby-Taarbæk kommune
Huskunstner, 2012 Bofællesskab, Lyngby-Taarbæk kommune
Huskunstner, 2012 Bofællesskab, Lyngby-Taarbæk kommune
Huskunstner, 2012 Bofællesskab, Lyngby-Taarbæk kommune
Huskunstner, 2012 Bofællesskab, Lyngby-Taarbæk kommune
Huskunstner, 2012 Bofællesskab, Lyngby-Taarbæk kommune
Huskunstner, 2012 Bofællesskab, Lyngby-Taarbæk kommune
bottom of page