top of page
....

2022 'Kalden hørt over stor afstand 1-8' Billedbladet, 1938-1940. I en alternativ læsning af Billedbladet bevidnes en førkrigstid, som på flere måder kan ses som en spejling af vores samtid. Selv uden kendskab til historiens gang og krigens nærhed, bibringer disse årgange af Billedbladet, med tidens trykteknik, papirets stoflighed, billedernes tilbageholdte farvetoner, og bladets myldrende fortællinger, en stærk fornemmelse af tidsånden i slutningen af 1930’erne; en tid hvor verden, uden endnu at have erkendt det, står på tærsklen til anden verdenskrig - en tid hvor et populært medie som Billedbladet kritikløst publicerer begejstrede reportager fra marcher med strakte løftede arme, og benovede beskrivelser af samfundsudviklingen i Tyskland. Af elementer fra billedmaterialet dannes nye poetisk-kontrafaktiske billedudsagn, og visuelle overvejelser om billeders transitive måder at eksistere på.

....

2020 Videoinstallation: Komponisten Else Marie Pade lytter... til sin komposition, 'Prolog i Himlen' / 'Faust' 1962.  Beskuer kan via headset dele hvad EMP lytter til. Loop 20 min. Foto: Morten Jacobsen, (th. Ole Broager) Decembristerne, Den Frie udstilling, 2020 Da udstillingen måtte Coronalukke, blev værket vist på ydersiden af bygningen.

bottom of page