ANE METTE RUGE

​hören

sagen

mere..

Statens Værksteder for Kunst/sep-okt 2022 KALDEN HØRT OVER STOR AFSTAND En alternativ læsning af de første årgange af magasinet Billedbladet, 1938-1940. Projektet udgøres af visuelle overvejelser om billedets transitive eksistens, og af et personligt motiveret forsøg på at bevidne en førkrigstid, som måske på alt for mange måder minder om vores samtid. Selv uden kendskab til historiens gang og krigens nærhed, bibringer disse årgange af Billedbladet, med tidens trykteknik, papirets stoflighed, billedernes tilbageholdte farvetoner, og bladets myldrende fortællinger, en stærk fornemmelse af tidsånden i slutningen af 1930’erne; en tid hvor verden, uden endnu at have erkendt det, står på tærsklen til anden verdenskrig - en tid hvor et populært medie som Billedbladet kritikløst publicerer begejstrede reportager fra marcher med strakte løftede arme, og benovede beskrivelser af samfundsudviklingen i Tyskland. Af elementer fra billedmaterialet dannes nye hybride poetisk-kontrafaktiske billedudsagn, og visuelle overvejelser om billeders transitive måder at eksistere på.

mere..

Videoinstallation: Komponisten Else Marie Pade lytter til sin komposition, 'Prolog i Himlen' / 'Faust' 1962.  Beskuer kan via headset dele hvad EMP lytter til. Loop 20 min. Foto: Morten Jacobsen, (th. Ole Broager) Decembristerne, Den Frie udstilling, 2020 Da udstillingen måtte Coronalukke, blev værket vist på ydersiden af bygningen.